Skip to content

Privacy Statement

De wet regelgeving van de privacy verandert met regelmaat. Sportmassage Scheveningen verandert mee om aan deze regels te voldoen.

Zo werk ik nu de gevolgen uit van de nieuwe Europese regelwetgeving van de privacy die vanaf 25 mei 2018 van kracht zijn. Op deze manier wil me niet alleen voldoen aan de regelgeving, maar ook aan de wensen van de klant, om hun privacy te beschermen.

Privacy is belangrijk

De privacy van klanten is belangrijk. Sportmassage Scheveningen zal persoonlijke informatie van klanten nooit doorspelen aan derden.

De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor:

 • de anamnese
 • versturen van facturen
 • bevestigings/ herinneringsmails
 • informatie over de boeking

Sportmassage Scheveningen gaat zorgvuldig met deze gegevens om en is transparant. Zo heb je altijd de mogelijkheid om je persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of helemaal te verwijderen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens omdat je klant bent bij Sportmassage Scheveningen of als je contact met Sportmassage Scheveningen hebt.

Denk aan je naam, telefoonnummer, e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou. Ben je zzp’er of heb je een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens

 • de anamnese; zodat er een goede inschatting gedaan kan worden wat voor massage en techniek het best voor de klant geschikt is en wat voor behandeling hier het beste bij past.
 • voor de reservering; u krijgt een bevestiging en een herinnering via e-mail.
 • het afhandelen van jouw betaling
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Sportmassage-Scheveningen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • beroep, aantal uur werk
 • sport frequentie en soort
 • lichamelijke klachten
 • bij binnenkomst wordt temperatuur gemeten op koorts

Waar worden je gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld?

 • word
 • excel
 • mijndiad; cliëntsysteem, facturering, online afsprakensysteem.
 • Personeel / medewerkers
 • worldline; betalingssysteem

Wij delen je gegevens alleen met derden als dit nodig is en na akkoord van cliënt. Je gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.

Je persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen? Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van je ‘recht van inzage’. Of wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik te maken van je ‘recht op correctie’?

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sportmassage-Scheveningen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met lianne@sportmassage-scheveningen.nl